آخرین خبر/ مهتاب کرامتی  با انتشار این عکس نوشت: حسین محب اهری درگذشت.... مرد قدرتمندی که همیشه میخندید و میخنداند با اینکه بیماری جسم و جانش را ازار میداد...روحت شاد. عکس:کورش جوانما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید