آخرین خبر/ امیر غفارمنش با انتشار این عکس نوشت: خداحافظ دوست خوبم حسین محب اهری رفیقی غرق عشق زمانی که از خدا طلب میکردم رفتن را اخم کردی و گفتی: امیر زندگی مثل خاله بازی بچه هاست خیلی مهم نیست ولی تا وقتی که هستی غرق این خاله بازی کوتاه باش و ازش لذت ببر هفته پیش که به خونه ات امدم به پسرت گفتی الان فصل گل نرگسه برو و برام گل نرگس بخر وقتی گل ها رو بهت داد چشماتو بستی و بو کشیدی و غرق زندگی بودی غرق عشق هر گاه لب باز میکردی من هم غرق تو میشدم. غرق عشق غرق بودنت و .....روحت شادما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید