آخرین خبر/ داریوش فرضیایی با انتشار این عکس نوشت: خدا رحمتت کنه مرد بزرگ هر چند این آخر قصه همه ماست!! یک قاب عکس و یک دنیا فیلم و خاطره به جای مانده!! روحت شادما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید