آخرین خبر/ اکبر عبدی با انتشار این عکس نوشت: روحش شاد و یادش گرامى رفیق جانما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید