باشگاه خبرنگاران/ بر اساس گزارش مرکز آمار ایران تنها حدود ۱۹ درصد مردم سال ۹۶ به سینما رفتند.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران تنها حدود ۱۹ درصد مردم سال ۹۶ به سینما رفتند که این آمار برای تئاتر ۵.۱ درصد و برای کنسرت ۴.۵ درصد است.

۷۰ درصد از افرادی که سینما رفته اند سال گذشته دوبار یا بیشتر مخاطب فیلم‌های سینمای ایران بوده اند.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

اپليکيشن صندوق هاي فاميلي
هميان آگهی