آخرین خبر/ سروین بیات همسر رضا قوچان نژاد با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت:
امروز یاداور یه روزه قشنگه. و من امروز نه به عنوان همسرت، بلکه فقط به عنوان یکى از هشتاد میلیون نفر ایرانى، یاد خوشحالى افتادم که بهمون بخشیدى.
دقیقه ١١٩ ♥️ ممنونیم ازت که همیشه تاریخ ساز بودى و هستى.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید