آخرین خبر/ صفحه رسمی جناب خان با انتشار این عکس نوشت:
در کنار خالو قنبر
استاد موسیقی فولکلور هرمزگانما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

اپليکيشن 4k
آگهی