آخرین خبر/ خالو قنبر آهنگساز و نوازنده این قطعه است. وی آهنگساز، خواننده و نوازنده نی جفتی است. موسیقی ستنتی جنوب مدیون خالو قنبر است. شیوه نوازندگی وی جزو فهرست میراث معنوی ایران ثبت شده است.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

نسخه جديد
آگهی