آخرین خبر/ محراب قاسم خانی در اینستاپستش نوشت:
اینم چالش عکس ده سال پیش من... بزنم به تخته فقط ریشم یکم بلند شده
پ.ن: حتی معصومیتم هم مثل ژوله از دست نرفته


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید