آخرین خبر/ سیدعلی صالحی در اینستاگرامش نوشت:
روند زندگی در ایران به لحاظ آرامش و روح و روان ، به نحوی هست که به صورت جهشی داغون میشی ، عکس ۱۴۰۷ اگر بمونم خیلی جهشی و داغون نشانه 😹😹😹😹


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید