آخرین خبر/ مهناز افشار در اینستاپستش نوشت:
وقتی خاله کوچکی بودم 😉🌻


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید