آخرین خبر/ استنداپ کمدی مجیدافشاری در «عبدی شو».


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید