آخرین خبر/ شرکت‌کننده‌ دیشب برنده باش با ریسکی عجیب و علی رغم اصرار گلزار به انصراف سوال 60 میلیونی را انتخاب کرد و با اشتباه جواب دادن تنها 25 میلیون دریافت کرد.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید