آخرین خبر/ ویشکا آسایش با انتشار این عکس نوشت: و اینم ده سال پیش من.




ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید