آخرین خبر/ علی اوجی با انتشار این عکس نوشت: پیادروی بزنیم به بدن که ترکیب لاغر شدن، استفاده از هوای نایاب تمیز تهران، کمی لبخند و لرزیدن، تماشای لحظاتی‌از مردم و شهر که کمتر پیش میاد وقتی سوار ماشین هستی ببینی و البته خسته شدن و در نهایت ماشین گرفتن و پیچوندن پیادروی و به خودت میگی من همووون چاق بمونم قشنگ تره، لاغری به ابزاری احتیاج داره که من ندارم و آروم برمی گردی سرکار و به یک غذایی فکر می کنی که همون ۲۰ کالری که در اثر استارت جوگیری زدی رو جبران کنی ... تموم شد رفت اینم از پیاده روی امروز... تا پیاده روی های بعدی.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

نسخه جديد
آگهی