آخرین خبر/ سید محمد موسوی با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت:
این ۲۰۱۹ حالا ۲۰۰۹ اگه پیدا کردم شِر میکنم 😉 .

البته ندارم کلاً عکس قدیمی ‌‌


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید