آخرین خبر/ رضا رویگری با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت:
دوستون دارم
خیلى مراقب خودتون باشید مخصوصاً سلامتى .. ورزش کنید ، غذاى سالم بخورید و ذهنتونو آروم کنید🙏🏾❤️




ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

کل ايرانو مثل کف دستت بلد باش
بلد آگهی