آخرین خبر/ تینا پاکروان با انتشار ین عکس در صفحه اش نوشت:
اگر از من بپرسید که برای انجام چه کاری به این دنیا آمده ام ،من،بعنوان یک هنرمند،به شما پاسخ خواهم داد که :
من اینجا هستم تا با صدای بلند زندگی کنم
🤝❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️🤝 امیل زولا #تینا_پاکروان

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

اپليکيشن 4k
آگهی