آخرین خبر/ سجاد افشاریان با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت:
جان بى جمال جانان میل جهان ندارد
[ #حافظ ]
مرا تا جان بود جانان تو باشی
ز جان خوش‌تر چه باشد آن تو باشی
[ #خاقانى ]
دلی یا دلبری، یا جان و یا جانان، نمی‌دانم
همه هستی تویی، فی‌الجمله، این و آن نمی‌دانم
[ #عراقى ]
به جان تا شوق جانان است ما را
چه آتش‌ها که بر جان است ما را
[ #فروغى_بسطامى ]
امشب شد شبِ دخترِ ماه روىِ برادر جانمان سعید به نامِ مُبارکِ ( جانان نعمت اله ) که خدا حافظ این زیباى شرقى ما باشد ، دختر قند و نبات داشته باشى این همه شاعر هم در قرون مختلف براش شعر گفته باشن دیگه از خدا چى مى خواى برادر جان 🕊♥️ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

نسخه جديد
آگهی