آخرین خبر/ زهرا دژوان، همسر علی علیپور با انتشار این عکس نوشت: باران یا برف… چه فرقی میکند؟ تو که باشی، هوا که هیچ؛ زندگی خوب است… دوستون دارم.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید