آخرین خبر/ زهره حمیدی با انتشار این عکس نوشت: ازدوست عزیزم مهدی جان پسر گلم دوست خوبم ممنونم برای طراحی این عکس.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید