آخرین خبر/ نیما کرمی با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت:
یعنی داره به چی فکر میکنه ؟؟؟ آقای با شخصیت چه فیگوری گرفته . 🌺🌹❤😉 #محمدکیامهر #محمدکیامهرکرمی #پدر #پسر #جذاب #عشق #نیماکرمی #نیما_کرمی #مجریان

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید