آخرین خبر/ آناهیتا افشار با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت:
گوشیم زنگ خورد 🤔😒ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید