آخرین خبر/ افسانه چهره آزاد با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت:
خدایا مادرم همیشه می گفتن :خدا دوست منه ،ای دوست ،به تو میسپارمش.
مادرم آسمانی شد.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

اپليکيشن 4k
آگهی