آخرین خبر/ مسعود ده نمکیبا انتشار این عکس نوشت:
بازهم طنز ایرانی گل کرد


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید