آخرین خبر/ فراستی: فیلم یلدا ماه عسل ناچیز تلویزیون است که بویی از سینما نبرده است، این فیلم حداکثر می تواند اشک احساسی در بیارود...
میز نقد فیلم یلدا به کارگردانی مسعود بخشی در برنامه هفت را ببینید.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید