آخرین خبر/ عزت الله مهرآوران با انتشار این عکس نوشت: من و برادرم اردوی رامسر.... مربی هنردرمیانه که یادش گرامی بادما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید