آخرین خبر/ محمدرضا رهبرى با انتشار این عکس نوشت: من و همسرجان در آخرین روزهای جشنواره عکس از سرکار خانم سپیده ساداتیما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید