آخرین خبر/ حانیه سامعی با انتشار این عکس نوشت: اگر تمام روزهای سال پشتمان گرم به رهبری فرزانه و دلسوز است، امروز با تمام داشته هایمان به خیابان ها آمدیم که بگوییم می تواند روی ما حساب کند، نه فقط ما دهه ی شصتی ها بلکه هفتادی ها و هشتادی ها و نودی ها، پای آرمان های نظام جمهوری اسلامی ایستاده ایم، پر غرور و پرتوان.
مادامی که در مسیر حق حرکت می کنیم پیروزیم.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

نسخه جديد
آگهی