آخرین خبر/ دیدار پرستو صالحی هنرمند استقلالی با اسماعیل گونکالوس و گادوین منشا.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید