آخرین خبر/ سیمرغ بهترین صداگذاری به مهرشاد ملکوتی برای «ماجرای نیمروز؛ رد خون» اهدا شد.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید