آخرین خبر/ لحظه احساسی صحبت‌های جمشید مشایخی درباره علی نصیریان.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید