آخرین خبر/ مسخره‌باز برنده سیمرغ بلورین بهترین فیلم در بخش هنر و تجربه شد.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید