آخرین خبر/ شور و شعف وصف‌ناپذیر و لرزش دستان «هوتن شکیبا» لحظه دریافت سیمرغ بهترین بازیگر مرد.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید