آخرین خبر/ «همایون غنی زاده» که فیلمش به عنوان بهترین فیلم نگاه نو انتخاب شد از گرفتن سیمرغ سرباز زد اما سیمرغ بهترین فیلم هنر و تجربه را دریافت کرد!ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

اپليکيشن 4k
آگهی