آخرین خبر/ احترام برومند با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت:
( رادیو شب ) شنبه تا چهارشنبه شبکه تلویزیونی ( شما ) ده تا یازده شب عکسی که ملاحظه میکنید مربوط به بخشی از این برنامه است که سه شنبه شبها پخش میشود با اجرای اقای مسعود فروتن و بنده خوشحال میشم ببینید 🌷🌷#منصور_ضابطیان #محمد_صوفی#مسعود_فروتن#رادیو_شب
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

اپليکيشن 4k
آگهی