آخرین خبر/ امیر کاظمی با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت:
تو همیشه بهترین بازیگر بودی و خواهی بود ...
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

اپليکيشن 4k
آگهی