آخرین خبر/ مسعود فراستی در برنامه هفت دیشب درباره برندگان سیمرغ پیش بینی هایی کرده بود که امروز در مراسم اختتامیه این پیش بینی ها به حقیقت پیوست.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

اپليکيشن 4k
آگهی