آخرین خبر/ ناهماهنگی و بی نظمی برای ورود خبرنگاران و مصاحبه با هنرمندان پس از اتمام مراسم اختتامیه جشنواره.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید