آخرین خبر/ روشنک عجمیان با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت:
عزیز دل،نازنین،،...آقای علی نصیریان
تبریک و ارادت استاد بزرگوار
و وای بر ما که یکی از بهترین و بزرگترین بازیگران کشورمون چهل سال سیمرغ نگرفته،هرچند که معتقدم سیمرغ و جشنواره در مقابل حضور و وجودِ بزرگ مردی مثل شما بسیار ناچیز است ...
مانا و پایدار بمانید
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

اپليکيشن 4k
آگهی