آخرین خبر/ واکنش رضارشیدپور به صحبت‌های کارگردان فیلم مسخره باز: هیچ منتقدی نگفت دم شما گرم!
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

اپليکيشن 4k
آگهی