آخرین خبر/ ویشکا آسایش با انتشار این عکس نوشت: اینم مروارید در نهنگ آبى
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

کل ايرانو مثل کف دستت بلد باش
بلد آگهی