آخرین خبر/ صبا راد با انتشار این عکس نوشت: این همه خشونت و کینه و نفرت از کجا ریشه گرفته که تمومی نداره... این داغ نشوندن به دل دیگران چه لذتی داره که حاضرن اینگونه وحشیانه و بیرحمانه هموطنان عزیزمون رو پرپر کنن... خدایا چقدر غم داره این تصویر... همسر و فرزندی منتظر اومدن مرد خانواده هستن اینبار با لباس سیاه... با چشم گریان... با داغی بر دل... با غمی بی پایان.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید