آخرین خبر/ مژده خنجری با انتشار این عکس نوشت: و‌ این چندمین بار است که اتفاقی نو، را کنار هم جشن می‌گیریم و چقدر خوشحالم از بودنتان داشتن شماعین خوشبختی ست برای من... فاطمه محمدی، زینب_تعالی رونمایی_فن بیان ومدیریت کلامما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید