آخرین خبر/ ثریا قاسمی در جشن تولد آرام جعفری.
تصویر از ناب‌ترین عکس‌های هنرمندانما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید