آخرین خبر/ محمود شهریاری با انتشار این عکس نوشت: شیراز- دروازه قرآن.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید