آخرین خبر/ مرجانه گلچین با انتشار این عکس نوشت: سامیار گلمون زمینی شد. تولدت مبارک فرشته کوچولو خیلی از به دنیا امدنت خوشحالیم (سامیار پسر دخترخالمه واین اولین عکس دو نفرمونه که امشب تو بیمارستان با هم انداختیم خیلی دوستش دارم و هنوز هیچی نشده دلم براش تنگ شد قدم تمام نورسیده هامون مبارک.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید