آخرین خبر/ علی زندوکیلی با انتشار این عکس نوشت: تو‌دستم را نوازش کرده بودی بعد از این حتما تب یک عشق بی پایان همیشه با تو خواهد بود... عزیزانم حالتون چه طوره با گل سرخ؟ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید