آخرین خبر/ شبنم قلی‌خانی با انتشار این عکس نوشت: برای همه ما همه روزها فراموش میشوند به جز همان یک روزی که نشانی آنرا به هیچ کس نگفته اایم (محمد رضا عبدالملکیان)


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید