آخرین خبر/ شهره سلطانی با انتشار این عکس نوشت: دانی از زندگی چه میخواهم؟ من تو باشم تو پای تا سر تو زندگی گر هزار باره باشد بار دیگر تو بار دیگر تو #فروغ_فرخزاد سالگرد ازدواجمون هم مبارک یار من، یاور منما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید